Staat er een boom in de weg, denkt u dat de boom verrot is of heeft u stormschade?

Heeft u een te grote boom in de achtertuin of een zieke boom en bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Wij rooien regelmatig bomen, hoge bomen, dikke bomen, grote bomen, wij kunnen deze vakkundig voor u verwijderen. Het aanvragen en verkrijgen van vergunningen om een boom te mogen kappen verschilt per gemeente. De meeste gemeenten kennen een bomenlijst. Staat uw boom niet op deze lijst dan kan de boom zonder vergunning gerooid worden.

Kosten

De kosten van een boom rooien hangen af van de standplaats van de boom. Hierdoor kunnen wij u enkel een prijs geven op aanvraag. Staat de boom vrij in de voortuin en kan deze op open terrein vallen dan vershillen de kosten van de boom die in de achtertuin staat te midden van de bebouwing. Maar gelukkig hebben wij verschillende manieren om bomen te rooien, elke locatie vraagt om een andere techniek van werken, bijvoorbeeld: klimmend de boom naar beneden zagen of de boom rooien met een telescoopkraan. Als sluitstuk van het werk kunnen we de boomstronk uitfrezen zodat er weer nieuwe aanplant mogelijk is.

Plan een afspraak

Heeft U een boom die gerooid moet worden? Wij nemen zo snel Mogelijk contact met U op!
  Mag ik een boom in mijn tuin zonder vergunning kappen?

  Het is in sommige gemeenten verboden om bomen te kappen. Ook als ze op particuliere grond staan. Dit geldt vaak ook voor het verplaatsen, rooien of andere handelingen, waardoor de boom dood kan gaan of ernstig beschadigd kan raken. Per gemeente kunnen de regels hierover verschillen. Voor kap moet u in zon geval eerst een vergunning vragen aan de gemeente. Vroeger heette dit een kapvergunning, maar sinds 1 oktober 2010 heet dit een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand of kortweg omgevingsvergunning. Bepaalde boomsoorten of percelen buiten de bebouwde kom Boswet vallen onder de Boswet. Let op, de bebouwde kom van de Boswet kan anders zijn dan de bebouwde kom van de Wegenverkeerswet. In sommige gevallen moet kap van deze bomen worden gemeld bij de provinciale boswetambtenaar en moet er binnen 3 jaar worden herplant. Bomen in erven en tuinen vallen niet onder deze meldings- en herplantingsplicht van de Boswet. Toch kan het zijn dat u een omgevinsgvergunning nodig heeft voor kap. Vraag daarom altijd bij uw gemeente na of uw boom mag worden gekapt zonder vergunning.

  Werkwijze

  Wij nemen uw opdracht aan via telefoon, mail of via ons online formulier bovenin deze pagina. Na bezichtiging en bespreking krijgt u van ons een offerte. Na goedkeuring van de offerte komen wij met de benodigde materialen naar u toe. Hierdoor komt voor elke opdracht het meest optimale materiaal ter plaatste waardoor wij concurrerend kunnen werken. De werkzaamheden kunnen in uitvoering genomen worden nadat alle vereiste vergunningen afgegeven zijn.

  Houthandel Helvoirt

  Houthandel Helvoirt